Dotazníky na naší škole

9. 2. 2015
V tomto týdnu, tedy od 9.2.2015 bude na naší škole probíhat dotazníkový projekt od společnosti SCIO, nazvaný Mapa školy. Tento projekt je založen na dotaznících, které vyplňují rodiče, žáci a učitelé. Na jejich základě je odbornou firmou SCIO zpracována výstupní zpráva, která sleduje vzájemné vztahy mezi dotazovanými skupinami. Od výsledků očekáváme, že nám pomohou při zkvalitňování péče a vzdělání našich dětí. Prosím proto i touto cestou všechny rodiče, aby dotazník anonymně vyplnili a odeslali zpět do školy. Jejich názor je pro nás velmi důležitý. Velmi děkuji všem za spolupráci. V případě jakéhokoliv dotazu, připomínky či jiného námětu nejen k dotazníkům, ale i ke škole jako takové, neváhejte se prosím obrátit s důvěrou na Kulturní a školský výbor . Děkuji.
 

Posláním těchto stránek, jejímž zřizovatelem je Kulturní a školský výbor Lhoty pod Libčany, je nejen obyvatele Lhoty a Hubenic informovat o kulturních akcích, ale umožnit jim komunikaci o tom, co by si přáli změnit či co jim naopak vyhovuje.